Lucas design logo

LUCAS design & illustrasjon

Kort om

Velkommen til et lite foretak med store ambisjoner! Små jobber for store kunder eller store jobber for små kunder, passer like bra!

God kommunikasjon mellom mennesker er viktig. Dette gjenspeiler seg i alle mine oppdrag, men utmerker seg særlig i prosjekter innen utdanning/skole, forebyggende arbeid, kunst og kulturformidling. Et nært samarbeid med oppdragsgiver er grunnlaget for gode løsninger, enten det gjelder kompliserte firmaprofiler eller enkle illustrasjoner. Ingen jobber er like, derfor har jeg valgt å vise stor bredde med ulike løsninger i portefolio.

Lucas design & illustrasjon ble etablert av Marte Fæhn og Line Jerner. Firmaet drives idag av Marte Fæhn.

Jeg har lang erfaring i prosjektstyring, fra ide til produksjon, og sørger for at avtalte budsjetter og tidsfrister holdes. God kontakt med underleverandører og et nært samarbeid i oppfølging av produksjon er en del av dette, enten det gjelder store trykkoppdrag eller produksjon av nettløsninger.

Jeg sørger for at nettsidene er brukervennlige, optimalisert for søkemotorer og fungerer på alle plattformer.

Ved store oppdrag eller ved løsninger som krever spesiell kompetanse, har jeg mange gode samarbeidspartnere.

Lucas Design har mottatt æresdiplom i den internasjonale konkurransen «Schönste Bücher Aus Aller Welt» og mottatt flere priser i «Årets vakreste bøker».


Marte Fæhn

Utdannet ved Skolen for Grafisk Design. Har tidligere vært ansatt hos Falch as Reklamebyrå og Menneske & Media AS. Har erfaring med undervisning bla. hos Hjemmet Mortensen, Aftenposten og Oppland Arbeiderblad.

Var aktiv i Edit, faggruppe i GRAFILL (Norske grafiske designere og illustratører) i 14 år og leder i 4 av disse. Edit arrangerte inspirasjonsseminar for designere og illustratører.

Marte har vært med i juryen for Rosings brukervennlighetspris i tre år.


Hvem er Lucas?

(Noe skulle firmaet hete;) han er fortsatt min Lucas, nå voksen, men jeg velger å beholde denne linken da den gir meg hyggelige minner og min sønn liker å referere til siden;–)